miércoles. 31.05.2023

Hace meses que la Xunta de Galicia ponía en marcha un nuevo plan de transporte a través del cual se “ajustaban” las líneas de transporte público.

Aunque levantó ampollas en un primer momento, tras varios ajustes y peticiones de los concellos, parecía que finalmente se había acomodado pero ahora las asociaciones de vecinos de San Miguel de Outeiro y San Lorenzo de Arcos han solicitado a la Xunta de Galicia que la línea de transporte entre Viana do Bolo y O Barco pase por ambas localidades. “Para desta  volta non ver merma do a posibilidade de desprazarse ata O Barco en transporte público”, han destacado.

Aseguran que la citada línea hace el trayecto entre Viana do Bolo y O Barco por la N-120. “Unha  vez  que  deixa  as inmediacións  da  localidade  de  A  Rua,  deixando  veciños  e  veciñas  do  concello  de Vilamartín de Valdeorras sen posibilidade de desprazarse ata O Barco no transporte público”, apuntan.

“Dende  as asociacións  veciñais  demandámoslle  mediante  comunicación  escrita perante o Servizo de Mobilidade da  Xefatura   Territorial   da   Consellería   de Infraestructuras e Vivenda de Ourense, que logo da saída da localidade de A Rua faga o traxecto  ata  O  Barco  de  Valdeorras  pola  antiga  N-120,transitando  polo  tanto  polas localidades de San Miguel de Outeiro, Vilamartín máis Arcos, conquerindo desta volta que a veciñanza destes pobos poidan desprazarse ata O Barco en transporte público, xa que seguimos ollando como as nosa veciñanza segue sen dispór de medios propios para desprazarse entre localidades para realizar as súas compras ou cálquer outro trámite de carácter  persoal,  para  o  cál  consideramos  dende  as  asociacións  veciñais a  necesaria permuta na ruta da liña citada", detallan los vecinos.

Recuerdan desde ambas asociaciones que en caso de no atender a sus peticiones, la Xunta estaría perjudicando económicamente a los vecinos de dichas localidades que deben correr con los gastos para desplazarse, por ejemplo, a consulta médica.

Vecinos de Vilamartín exigen que la línea de transporte entre Viana y O Barco pase por...