lunes. 17.06.2024

O montante global para estas dúas anualidades no territorio de actuación é por importe de 824.677,84€

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria de subvencións para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cun orzamento de 13 millóns de euros para as anualidades 2021 e 2022. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non.O prazo de admisión de solicitudes de axuda será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación, pero dende a Presidencia instase ás persoas que pensen presentar algún proxecto que canto antes contacten có equipo técnico.

En canto á distribución dos importes para o GDR Sil-Bibei-Navea, a axuda para o ano 2021 é de 324.738,82€, ao que lle hai que engadir 69.843,39€, importe que a xunta directiva da asociación acordou traspasar da submedida 19.4, correspondente a custes correntes e animación e promoción territorial pasalo a proxectos

Para a anualidade 2022 conta con 430.095,63€ polo que o montante global para estas dúas anualidades no territorio de actuación é por importe de 824.677,84€, sendo o segundo grupo dos 24 de Galicia que máis fondos ten.

Dende a Presidencia faise un chamamento ós emprendedores para que presenten proxectos e ante calquera dúbida que se poñan en contacto có equipo técnico do grupo para que asesoren e acompañen na tramitación de ditas axudas.

O GDR Sil-Bibei-Navea abre o prazo de admisión de solicitudes do Plan Leader