viernes. 30.09.2022

Este sistema, ideado para os xóvenes da comunidade, tamén servirá como opción de repesca para outros grupos

A Consellería de Sanidade activará o vindeiro uns 5 de xullo o sistema de autocita para vacinarse. Este estará disponible para os menores de 30 anos e ademáis servirá para efectuar as repescas dos maiores de 39 anos. Queda excluido polo momento o grupo de entre 30 e 39 anos.

Esto servirá para que todos os estudantes ou persoas que por calquer motivo teñan que saír da comunidade, estuden ou traballen podan planificar con tempo a súa vacinación tanto na primeira como na segunda dose.O obxetivo do Sergas e convivir canto antes co sistema de convocatoria empregado ata o momento, que citaba aos galegos en función da sua idade e de forma totalmente automatizada. 

A exclusión das persoas que contan con entre 30 e 39 anos de idade é debido a que será o próximo en ser citado polo sistema tradicional. Nalgunhas áreas de feito xa están a ser chamados para recibir a primeira dose.Dende a Xunta de Galicia subliñan que actualmente o grupo de maior risco son os menores de 30 e 20 anos xa que engloban a maior parte dos casos da comunidade.


Os xóvenes galegos poderán pedir cita para vacinarse o vindeiro luns