jueves. 30.11.2023
BNG demanda ao MITMA axilidade e concreción dos prazos para a execución da A-76

O portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, presentou varias preguntas dirixidas ao Ministerio de Transportes para coñecer os compromisos, situación e horizontes temporais para a construción da Autovía A-76 Ponferrada-Ourense, «unha vía especialmente importante para as comunicacións da comarca de Valdeorras e o seu enlace coa meseta» sobre todo atendendo á falta das melloras e obras na N-120.

Lembra que a autovía leva anos de retrasos e «tempos en branco, sen que se teña producido un impulso firme que demostre un compromiso real para executar esta infraestrutura en tempo e forma». Sinala que o proxecto está dividido en doce tramos, e os máis avanzados están na zona próxima a Ponferrada.

«Cal é a planificación para os tramos situados en Ourense?»

«Descoñecemos cal é a previsión en relación aos tramos situados en Ourense. Que tramos se van priorizar? Que planificación orzamentaria ten o Ministerio?», son algunhas das cuestións que Rego formula ao Ministerio presidido por Raquel Sánchez.

O deputado do BNG salienta a «importancia da A-76 para o desenvolvemento e impulso socio-económico de Valdeorras. Unha comarca que precisa vías de maior capacidade que faciliten o transporte de mercadorías. É unha zona de actividade do sector da lousa».

Néstor Rego demanda ao Ministerio información actualizada sobre a situación dos distintos tramos, nomeadamente no que atinxe á conexión Ponferrada-Requeixo que se someteu a información pública en abril deste ano cun orzamento aproximado de 126 millóns. As actuacións teñen por cometido a conversión en autovía do tramo da N-120 entre Vilamartín da Abadía e Requeixo, xa co nome de A-76.

Asemade, subliña que no 2018, adxudicárase a redacción do proxecto do tramo Requeixo-A Veiga de Cascallá (Rubiá), mais non houbo máis información ao respecto. O tramo entre A Veiga de Cascallá até o enlace este do Barco tiña un proxecto de construción acabado, mais sucede o mesmo. "Carecemos de información concreta sobre o seu estado após do anuncio do Ministerio en 2020 indicando que se estaba a abordar unha modificación para incluír un enlace", apunta Rego.

Entre as cuestións formuladas, o parlamentario do BNG  quer saber en que zonas non é posíble seguir o trazado da actual N-120 e solicita que se expliquen as solucións. Insiste Rego na necesidade de axilizar esta autovía, necesaria para incentivar a actividade económica da comarca de Valdeorras.

BNG demanda ao MITMA axilidade e concreción dos prazos para a execución da A-76