jueves. 30.11.2023
Centro de salud, Larouco
Cada Ourensán fai unha media de 14 consultas ao ano en atención primaria

Cada ourensán ou ourensana fai unha media de 14 consultas ao ano en calquera do preto dun centenar de centros de saúde e 14 Puntos de Atención Continuada da Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, nos que o pasado ano 2021 atenderon 4.406.665 consultas, 159.150 delas urxentes.

Atención Primaria é un gran equipo multidisciplinar, formado por persoal médico, de enfermería, pediatría, odontoloxía, farmacia, hixiene dental, matronas, traballo social, de coidados auxiliares de enfermería, de fisioterapia, administrativo e de servizos xerais, ao servizo da atención integral e de proximidade en todas as etapas da vida das persoas.

O lema deste ano "Unha Atención de Primeira" reflicte non só o a proximidade e carácter de porta de acceso ao sistema de saúde da primaria, senón tamén a súa calidade e indispensable papel dentro do sistema público de saúde, e que convirte ao sistema nacional de saúde, e ao galego en particular, nun dos mellores do mundo, con acceso a historia clínica electrónica, capacidade resolutiva, acceso directo a unha ampla carteira de probas diagnósticas ou implantación de novas tecnoloxías para a mellora da accesibilidade como TELEA, SergasMóbil e un longo etcétera.

Destas novidades a máis recente é a implantación da plataforma de atención ao usuario CRM100 nos seis centros de saúde de Ourense (A Cuña, Valle Inclán, Novoa Santos-Couto A Ponte e A Carballeira) no de O Barco de Valdeorras e Verín.  O que permite ao 50% da poboación da provincia beneficiarse deste sistema que permite captar chamadas perdidas ao centro de saúde, devolvelas e poder así atender a todos os usuarios que contactan telefónicamente.

Os resultados de implantación na nosa Área están a ser moi efectivos, cunha porcentaxe de practicamente o 100% das chamadas devoltas e sempre no mesmo día, incluso nun tempo inferior a unha hora. Resultados nos que hai que destacar a implicación do persoal administrativo.

A mellora deste sistema telefónico, que se desenvolveu durante o período máis agudo da pandemia, cando os centros recibían un volume de chamadas imposible de asumir pola propia capacidade das liñas,  permite dar resposta a cidadanía nun dos medios de consulta, a telefónica, elixida cada vez máis polos propios usuarios ou para axilizar información ou trámites. Non sí a presencial segue sendo a maioritaria na nosa área, cunha media do 60% das consultas, ainda que nalgúns centros  rondan o 90%.

Plans de saúde 

Ourense implantará este ano plans de saúde local nos Servizos de Atención Primaria de Xinzo de Limia e Castro Caldelas, que formarán parte dos primeiros 14 que se poñen en marcha en Galicia. Paralelamente este mesmo ano implantarase o programa XIDE (Xestión Integral da Demanda). XIDE permite canalizar as demandas da cidadanía, directamente cara ao profesional máis axeitado a cada necesidade, co obxectivo de axilizar a citación e ofrecer consultas máis resolutivas, evitando duplicidade de citas ou consultas.

Coa pilotaxe realizada do programa XIDE, o Servizo Galego de Saúde detectou que ao redor do 50 % das consultas non programadas, que entran cada día nun centro de saúde non requiren necesariamente a intervención dun médico; que case un 30% poden ser atendidas de xeito directo por persoal de enfermaría e outro 15% por categorías como o farmacéutico de atención primaria, o traballador social, o odontólogo ou o propio persoal administrativo.

XIDE dará resposta por tanto a unha histórica demanda de organización das axendas evitando sobrecargar a algúns profesionais con trámites que non lles corresponden e organizando a demanda entre todo o equipo de atención primaria, recollido nos plans de saúde que definen un un programa coordinado de acción entre todos os profesionais do centro.

Cada Ourensán fai unha media de 14 consultas ao ano en atención primaria