domingo. 05.02.2023

Atención primaria crea un novo equipo para a atención domiciliaria en Valdeorras

No total da pronvincia, créanse sete equipos de soporte para a atención domiciliaria nas zonas rurais, integrados por catorce novos profesionais da enfermaría, que traballarán en estreita coordinación cos Equipos de Atención Primaria da Área Sanitaria
somoscomarca_ados_medico_2023-01-24
Atención primaria crea un novo equipo para a atención domiciliaria en Valdeorras

A Xunta de Galicia continúa coa implantación do plan de Acción de Atención Primaria e Comunitaria na Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras coa contratación de catorce novos profesionais que reforzarán e potenciarán a súa carteira de servizos coa posta en marcha dunha unidade de soporte para a atención domiciliaria.

Esta unidade formada por sete equipos de enfermaría integrarase e traballará en estreita coordinación cos equipos de atención primaria da área sanitaria ourensá e únense tamén ao proceso de mellora contínua da atención primaria, por parte da Consellería de Sanidade, coa recente implantación dos plans de saúde locais que van permitir a súa transformación no que atinxe á mellora da saúde da poboación e da eficiencia do servizo, así como da satisfacción dos profesionais e do incremento da calidade e experiencia do paciente.

Con este motivo créanse sete equipos de soporte para a atención domiciliaria nas zonas rurais, integrados por catorce novos profesionais da enfermaría, que traballarán en estreita coordinación cos Equipos de Atención Primaria da Área Sanitaria reforzando de xeito importante as funcións da enfermaría.

Deste xeito o obxectivo principal destas unidades será o de mellorar a calidade asistencial dos pacientes do noso rural tecendo redes de colaboración entre o centro de saúde e a súa contorna en beneficio da saúde da poboación. Cada un dos equipos contará cun vehículo para os seus desprazamentos e darán cobertura xeográfica á totalidade dos concellos da nosa provincia, tendo como función principal á valoración integral dos pacientes inmovilizados.

No caso da nosa área temos preto de 2.200 persoas que están nos seus domicilios ou tamén en residencias sociosanitarias que non dispoñen de persoal médico nin de enfermaría.

Polo tanto cada un destes novos equipos realizará unha valoración enfermeira integral, identificando as necesidades dos pacientes e informarán dos resultados da mesma ao equipo de atención primaria responsable do paciente, valorando de forma conxunta a necesidade dunha posible derivación cara a outros profesionais (médico, farmacéutico, enfermeira ou traballo social).

Ademais rexistrarán o seu grao de dependencia, a existencia da figura do coidador, o estado da súa cartilla de vacinación, o seu grao de adherencia á medicación e educarán aos pacientes na aplicación dos autocoidados.

Outro importante labor será a de dar continuidade aos coidados dos pacientes que foran dados de alta polos profesionais sanitarios do servizo de Hospitalización a Domicilio e posteriormente informarán da súa evolución aos seus respectivos equipos de atención primaria.

O equipo 6 será o encargado de atendar a O Barco, Larouco, Petín, A Rúa, A Veiga, Rubiá, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Villamartin de Valdeorras, Trives, Manzaneda, San Xoan de Rio, Viana do Bolo e Vilariño de Conso.

Atención primaria crea un novo equipo para a atención domiciliaria en Valdeorras