domingo. 02.10.2022

El PSdeG lleva al Parlamento Galego la falta de pediatra en el Hospital de Valdeorras

En concreto, esta proposición expone que que “O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, que de inmediato solucione a falta de medios nos servizos de pediatría"
somoscomarca_camas_hospital_hpv_ingreso_2022-03-10 (3)
El PSdeG lleva al Parlamento Galego la falta de pediatra en el Hospital de Valdeorras

El Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia lleva este viernes a la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social y Emprego una proposición no de Ley para reclamar a la Consellería de Sanidade la resolución inmediata de la falta de medios en los servicios de Pediatría del Área Sanitaria.

En concreto, esta proposición expone que que “O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, que de inmediato solucione a falta de medios nos servizos de pediatría do CHUO, do Hospital comarcal de Verín e de Valdeorras, para dar cobertura a todos os menores que o precisen, así como nas subespecialidades, e atención de prematuros.

En la defensa de este asunto participan Marina Ortega Otero, Julio Torrado Quintela, Carmen Rodríguez Dacosta e Eduardo Ojea Arias. Los parlamentarios argumentan que los hospitales comarcales de la provincia han tenido que soportar «numerosos recortes nos seus servizos e recursos humanos». Esto ha provocado que el centro de referencia, el CHUO,  «viva unha situación de sobrecarga agraviada pola falta de recursos humanos para facer fronte á mesma, na provincia máis envellecida de Galicia».

Además ponen sobre la mesa la reciente situación del Hospital de Valdeorras, donde se ha producido recientemente «o cese dun facultativo recentemente, no cal queda tan só un único pediatra»

Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideran que «a situación é inadmisible xa que se está a poñer en perigo a saúde dos menores da provincia de Ourense por falta de dilixencia e investimento nunha cuestión vital».

El PSdeG lleva al Parlamento Galego la falta de pediatra en el Hospital de Valdeorras